Wady energii wiatrowej i sposoby ich minimalizacji

przez | 19 września 2020

Zapotrzebowanie ludzkości na energię elektryczną z roku na rok rośnie. Korzystamy z coraz większej liczby urządzeń zasilanych elektrycznie. Budowa kolejnej elektrowni węglowej wymaga olbrzymich połaci terenu, a po zakończonej eksploatacji siłowni konieczna jest rekultywacja terenu. Energetyka atomowa, do niedawna uważana przez wielu naukowców za przyszłość cywilizacji, wciąż budzi kontrowersje. Kłopotliwe jest składowanie odpadów radioaktywnych, a jak pokazują wydarzenia z 2011 roku w Fukushimie, nie jest możliwa całkowita eliminacja ryzyka skażenia oraz narażenia życia i zdrowia ludzi. W tej sytuacji oczywistym krokiem jest zwrot w stronę odnawialnych źródeł energii. Warto przyjrzeć się bliżej odnawialnym źródłom energii, w tym przypadku energetyce wiatrowej.

Energia pozyskiwana z wiatru

Farmy wiatrowe są coraz częstszym elementem krajobrazu. Jednak jak każde rozwiązanie jakiegokolwiek problemu (w tym przypadku problemu wytwarzania energii elektrycznej) tutaj również nie znajdujemy samych, zalet. Istnieją pewne ograniczenia tej technologii. Warto od razu podkreślić, że pomimo pewnych trudności, ten rodzaj pozyskiwania energii wciąż jest lepszy od wielu tradycyjnych metod.
Tym bardziej warto zrozumieć słabości tego rozwiązania, by mieć wgląd jak się rozwiązuje typowe problemy i jak wpływają one całościowo na opłacalność i emisyjność zanieczyszczeń tego typu inwestycji.


Energia wiatrowa – jakie posiada wady i jak się je eliminuje

Podstawową wadą jest nieprzewidywalność pogody, a co za tym idzie różne natężenie wiatrów w zależności od pory roku a nawet od pory dnia. Oznacza to, że nie jest możliwe ciągłe wykorzystywanie elektrowni wiatrowych w dynamicznej odpowiedzi na zapotrzebowanie odbiorców prądu. Problem ten rozwiązuje się poprzez wspomaganie farm wiatrowych pracą elektrowni węglowych lub poprzez magazynowanie energii np. poprzez budowę elektrowni szczytowo – pompowych wspomagających farmy lub poprzez zastosowanie technologii CAES, czyli magazynowanie energii w postaci sprężonego powietrza.
Krytycy tego rozwiązania podnoszą również kwestie wpływu na walory krajobrazowe. Jest to oczywiście sprawa dyskusyjna.
Nie podlega jednak dyskusji fakt, że ze względu na wydajność energetyczną wiatraki powinny być jak najwyższe i posiadać jak największe łopaty wirnika. W przypadku krzyżowania się dróg wędrówek ptaków z obszarami na których są zbudowanie farmy wiatrowe wiele ptaków ginie w zderzeniu z wiatrakami.
Ponadto energia wiatrowa i jej wykorzystanie skutkuje oddziaływaniem na środowisku w najbliższym sąsiedztwie:
– zacienienie,
– uciążliwy szum,
– efekt stroboskopowy w przypadku przysłaniania słońca przez łopatki turbin,
– powstawanie aerozoli,
– zmiany mikroklimatu,
– zakłócanie pracy radarów.
Mając w świadomości powyższe, na etapie projektowania elektrowni można uwzględnić te czynniki w celu minimalizacji ich wpływu na bezpośrednie otoczenie.

O odnawialnej energii wiatrowej można przeczytać na Innogy.pl.