Proces sprzedaży energii z fotowoltaiki przez firmę

przez | 20 maja 2024

Firmy z instalacjami fotowoltaicznymi mają możliwość sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej. Ten proces nie jest zarezerwowany tylko dla specjalistycznych podmiotów – nawet firmy, które traktują fotowoltaikę jako dodatkowe źródło dochodu, mogą czerpać z tego korzyści. Kluczowe jest zrozumienie mechanizmów i przepisów regulujących sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki.

Mechanizmy sprzedaży energii z fotowoltaiki

Firmy posiadające instalacje on-grid mogą sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej. System sprzedaży zależy od wielkości instalacji oraz specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Mikroinstalacje o mocy do 50 kW mogą korzystać z systemu net-billingu, w którym firmy rozliczają się na zasadach prosumenckich. Większe instalacje, do 1 MW, mają możliwość sprzedaży energii poprzez umowy PPA, aukcje OZE, a także sprzedawcy zobowiązanemu. Natomiast elektrownie o mocy powyżej 1 MW operują głównie na rynku energii oraz w systemie aukcyjnym.

Prosument w firmie

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2019 roku wprowadziła możliwość działania przedsiębiorstw jako prosumentów. Oznacza to, że firmy mogą jednocześnie produkować i konsumować energię elektryczną, korzystając z mikroinstalacji do 50 kW i rozliczając się w systemie net-billingu. Ważne jest, aby głównym celem przedsiębiorstwa nie była sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę, a jedynie obniżenie kosztów zakupu prądu.

sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę

Koncesja na sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę

Duże instalacje o mocy powyżej 1 MW wymagają uzyskania koncesji na sprzedaż energii elektrycznej. Proces ten obejmuje spełnienie szeregu warunków, takich jak udokumentowanie posiadania środków finansowych, uzyskanie umowy przyłączeniowej oraz decyzji o warunkach zabudowy. Koncesja jest niezbędna, aby móc legalnie prowadzić działalność polegającą na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej na dużą skalę.

Umowy PPA

Umowy Power Purchase Agreement (PPA) pozwalają na sprzedaż energii elektrycznej na zasadach wolnorynkowych. Występują różne typy PPA, m.in. on-site, off-site oraz wirtualne. Umowy te umożliwiają sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę bezpośrednio do odbiorców końcowych lub dystrybutorów energii. Chociaż wymagają one więcej zaangażowania i negocjacji, mogą przynieść korzystne warunki finansowe.

System aukcyjny

Aukcje organizowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) stanowią popularny sposób sprzedaży energii z instalacji fotowoltaicznych. Przedsiębiorstwa zgłaszają swoje oferty z określoną ceną za energię, a wygrani otrzymują gwarancję utrzymania tej ceny przez 15 lat. System aukcyjny zapewnia stabilne warunki finansowe, ale wymaga spełnienia określonych warunków technicznych i administracyjnych.

Sprzedawca zobowiązany

Polskie prawo wprowadziło instytucję sprzedawcy zobowiązanego, aby zagwarantować pewny rynek zbytu dla energii z odnawialnych źródeł. Małe i mikroinstalacje mogą sprzedawać nadwyżki energii sprzedawcy zobowiązanemu, który musi ją kupić po cenie równej średniej cenie rynkowej z poprzedniego kwartału. Taki model zapewnia stabilne dochody, jednak jest dostępny tylko dla mniejszych instalacji.

Ceny sprzedaży energii

Model rozliczeniowy, w którym działa firma, wpływa na ceny sprzedaży energii elektrycznej. Net-billing jest bardziej narażony na wahania cen, ale jest prosty i wygodny. Umowy PPA oferują ceny ustalane indywidualnie między sprzedawcą a odbiorcą, często w oparciu o średnie ceny rynkowe. Aukcje i sprzedaż sprzedawcy zobowiązanemu gwarantują stabilne dochody, ale z niższymi cenami niż w modelu PPA.

Akcyza i opodatkowanie

Energia elektryczna podlega opodatkowaniu akcyzą, jednak firmy posiadające instalacje do 1 MW są z tego podatku zwolnione. Nowe regulacje, obowiązujące od 2023 roku, zwalniają również z obowiązku składania kwartalnych deklaracji podatkowych, co dodatkowo upraszcza proces sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki przez przedsiębiorstwa.

Aby dowiedzieć się więcej na temat sprzedaży energii z fotowoltaiki przez firmę, wejdź na https://eon.pl/dla-biznesu/firmy-i-instytucje/baza-wiedzy/artykuly/sprzedaz-energii-z-fotowoltaiki-przez-firme-na-czym-polega.