Najważniejsze alternatywne źródła energii

przez | 12 stycznia 2021

Alternatywne źródła energii (OZE, odnawialne źródła energii) to takie źródła energii, które szybko i naturalnie samoregenerują się. Ich przeciwieństwem są konwencjonalne (nieodnawialne) źródła energii – paliwa kopalne i jądrowe – które takiej zdolności nie posiadają.

W niniejszym artykule przedstawimy Wam krótko podstawowe rodzaje niekonwencjonalnych źródeł energii.

Energia wodna

Energia wodna to najstarsze znane OZE. Do jej pozyskiwania wykorzystuje się zjawisko wywołane przyciąganiem ziemskim przepływu wody. Aby w pełni wykorzystać stwarzane przez niego możliwości produkcji energii, buduje się przegradzającą poprzecznie rzekę lub jezioro tamę. Spiętrzona przez nią woda napędza połączoną z prądnicą turbinę elektryczną.

Energia słoneczna

Są dwa sposoby pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego: bezpośrednie przekształcanie fotonów na prąd w ogniwach fotowoltaicznych lub wytwarzanie energii termicznej poprzez podgrzewanie wody w specjalnych kolektorach słonecznych. Obydwie formy wykorzystywania energii słońca w służbie człowieka można realizować zarówno w formie zorganizowanej (elektrownie słoneczne, ciepłownie), jak i w formie rozproszonej (panele słoneczne na dachach budynków).

Energia wiatru

Wytwarzana w siłowniach wiatrowych, zamieniających energię kinetyczną obracających się śmigieł wiatraków w prąd elektryczny. Siłownie te powinno się budować na brzegach morskich, ze względu na to, że prędkość wiatru na wybrzeżu jest średnio dwukrotnie większa niż w głębi lądu.

Energia pochodząca ze spalania biogazu

Biogaz to wysokoenergetyczna mieszanka gazów (głównie metanu i dwutlenku węgla oraz mniejszych ilości wodoru, siarkowodoru i amoniaku), powstająca w czasie przeprowadzanej w kontrolowanych warunkach w biogazowniach tzw. fermentacji metanowej. Substratem tego procesu mogą być różne substancje biologiczne (np. odpady spożywcze, osady ściekowe). Biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej (w silnikach iskrowych lub turbinach) lub cieplnej (w kotłach gazowych), a także jako paliwo w pojazdach o odpowiednio przystosowanych silnikach.