Dotacje na fotowoltaikę sposobem na szybszy zwrot z inwestycji

przez | 10 kwietnia 2020

Energię elektryczną można pozyskiwać w sposób ekologiczny i ekonomiczny. Służą temu odnawialne źródła energii, przykładem którego jest fotowoltaika. Instalacje PV cieszą się coraz większą popularnością, ale ich zakup i montaż wymaga niemałych nakładów finansowych. Pomocne okazują się być różne formy wsparcia. Dotacje na fotowoltaikę czynią inwestycję jeszcze bardziej opłacalną, skracając czas jej zwrotu. Nawet bez dofinansowania zwrot z inwestycji nastąpi w niedalekiej przyszłości, ale dotacje skracają ten czas.

Dofinansowanie na fotowoltaikę

W przypadku dofinansowania na fotowoltaikę można mówić o dwóch formach wsparcia. Pierwsza dotyczy pomocy zwrotnej i ma postać pożyczki/kredytu. Są one niskooprocentowane, zwykle na 1-2% w skali roku. Inną opcją jest dotacja w formie bezzwrotnej pomocy finansowej. Oferowane są przez różne instytucje – zarówno rządowe, jak i samorządowe. Duże możliwości daje Unia Europejska, która dąży do zwiększenie liczby wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii w państwach członkowskich. W zależności od programu warunki dofinasowania mogą różnić się w mniejszym lub większym stopniu. Popularnymi w Polsce programami, które umożliwiają uzyskanie dotacji na fotowoltaikę, są programy Mój Prąd, Prosument 2 i Czyste Powietrze. Tego typu programy pomocowe w znacznym stopniu pokrywając koszty inwestycyjne, przez co coraz więcej osób decyduje się na zainwestowanie w instalację fotowoltaiczną.

Główny program dofinansowujący zakup i montaż paneli fotowoltaicznych

Najpopularniejszym programem przyznającym fotowoltaika dotacje nosi nazwę Mój Prąd. Mogą skorzystać z niego osoby fizyczne, które będą wytwarzały energię elektryczną na własne potrzeby. Wniosek składa się po to, aby móc uzyskać wsparcie na zakup i montaż instalacji PV. Maksymalna kwota dofinansowania, którą można uzyskać, wynosi 5 tysięcy złotych. Ważne jest to, że zamontowana instalacja fotowoltaiczna musi mieć moc mieszczącą się w przedziale od 2 do 10 kW. Konieczne jest też zawarcie umowy kompleksowej, która będzie regulowała kwestie związane z wprowadzeniem mikroinstalacji do sieci energii elektrycznej.