Co przemawia za wyborem turbin wiatrowych?

przez | 23 maja 2020

W Polsce nadal jest stosunkowo nieduży odsetek inwestycji w odnawialne źródła energii w porównaniu z innymi krajami, ale z roku na rok zmienia się to ku lepszemu. Największe zainteresowanie obserwuje się w przypadku fotowoltaiki, ale popularne są też elektrownie wiatrowe.

Odnawialne źródła energii są przyszłością

Trudno jest wyobrazić sobie wytwarzanie energii elektrycznej bez udziału odnawialnych źródeł. Paliwa kopalniane z roku na rok wyczerpują się, a energia pozyskiwana w konwencjonalny sposób drożeje. Coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w rozwiązania pozwalające na pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych i darmowych źródeł. Rośnie zainteresowanie przede wszystkim energią słoneczną i wiatrową. Inwestycja w turbiny wiatrowe wiąże się z niemałymi kosztami, znacznie większymi niż we fotowoltaikę, ale wiążą się z tym liczne benefity. W miejscach, gdzie działają elektrownie wiatrowe, można zaobserwować ożywienie gospodarcze i turystyczne. Jest to rozwiązanie ekologiczne, wspierające ochronę klimatu i środowiska naturalnego. Energia pozyskiwana z wiatru jest darmowa, czysta i odnawialna. Nie trzeba jej importować ani przyczyniać się do emisji spalin na skutek jej wytwarzania. Energia wiatrowa jest źródłem niekończącej się energii, która może zostać wykorzystana w dowolny sposób. Rozwiązanie to powala zminimalizować uzależnienie od konwencjonalnych elektrowni. Rozwój technologiczny i zastosowanie różnych innowacji technicznych pozwala na coraz efektywniejsze pozyskiwanie energii wiatrowej.

Kolejne powody przemawiające za wykorzystaniem energii wiatrowej

Koszty uzyskania energii elektrycznej z mas powietrza z roku na rok coraz bardziej się obniżają. Inwestycja ta jest wobec tego bardzo rentowna. Można mówić o zyskach regionalnych w przypadku przedsiębiorstw i profitów dla właścicieli gruntów, na których planowane jest postawienie elektrowni wiatrowych. Co więcej, tereny na których znajdują się turbiny wiatrowe, mogą być dalej użytkowane. Można je wykorzystywać rolniczo. Średni okres eksploatacji elektrowni wiatrowej wynosi od 20 do 30 lat. Po jej demontażu nie pozostają żadne ślady. Na korzyść turbin wiatrowych przemawia ich duża wydajność i bardzo mała awaryjność. Zaletą jest też bezobsługowość. Elektrownia wiatrowa może być eksploatowana zarówno przez gospodarstwo domowe i rolne, jak również przez firmy.