Jakie taryfy energetyczne dostępne są w prądzie dla firm?

przez | 30 czerwca 2019

Dostawcy energii elektrycznej różnicują dostępne taryfy energetyczne pod względem konkretnego odbiorcy prądu. Gospodarstwa domowe, a także małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymują inne oferty i taryfy, przez co w zależności od statusu klienta oraz jego potrzeb energetycznych cena za prąd dla firm będzie mocno zróżnicowana.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Te dwie grupy firmy otrzymały odgórnie jeden symbol taryfowy i jest nim C. W tej grupie taryf wyróżnia się:

C11 – taryfa jednostrefowa dostępna dla firm zużywających mniej niż czterdzieści kilowatogodzin rocznie. Taryfa ta oznacza stałą cenę za prądu podczas całej doby – bez różnicowania na godziny dzienne i nocne.

C12a i C12b – taryfy dwustrefowe, których roczne zużycie prądu nie przekracza czterdziestu kilowatogodzin. W przypadku taryfy C12a doba podzielona jest na stawki za godziny szczytowe, czyli wyższe – od 8:00 do 11:00 i od 17:00 DO 21:00 oraz na godziny nieszczytowe, czyli stawki niższe – od 21:00 do 7:00 oraz od 11:00 do 17:00.

W przypadku taryfy C12b doba została podzielona na godziny nocne od 21:00 do 7:00 podczas których cena z kilowatogodzinę jest niższa oraz na godziny dzienne od 8:00 do 20:00, kiedy to stawka za kilowatogodzinę jest zdecydowanie wyższa.

C21 – taryfa jednostrefowa dla małych i średnich firm, których zużycie prądu przekracza czterdzieści kilowatogodzin rocznie. W tej taryfie stawka stała występuje podczas całej doby, bez różnicowania jej na jakiekolwiek strefy.

o prądzie dla firmC22a – taryfa dwustrefowa dla małych i średnich przedsiębiorstw przekraczających zużycie czterdziestu kilowatogodzin rocznie. Oznacza, że stawka za prąd zmienia się w zależności od pory dnia oraz od miesiąca w roku. Wyróżnia się więc, przykładowo:

styczeń, luty, listopad i grudzień:
cena niższa od 11:00 do 16:00 i od 21:00 do 8:00

marzec i październik:
niższa cena od 11:00 do 18:00 i od 21:00 do 8:00

kwiecień i wrzesień:
niższa cena od 11:00 do 19:00 i od 21:00 do 8:00

maj, czerwiec, lipiec i sierpień:
cena niższa od 11:00 do 20:00 i od 21:00 do 8:00

C22b – taryfa dustrefowa, w której firmy podobne wielkościowe co w strefie C22a, mają podzielone stawki za prąd według godzin dziennych od 6:00 do 21:00 i nocnych od 21:00 do 6:00

Więcej na ten temat dowiesz się pod adresem: https://www.innogy.pl/pl/msp/oferta/najprostsza-dla-twojej-firmy.