Efektywność energetyczna – kto się tym zajmuje i co zawiera?

przez | 7 października 2019

Efektywność energetyczna może ulec poprawie, co przekłada się na niemałe oszczędności dla przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie audytu energetycznego jest pierwszym krokiem do zredukowania energochłonności budynku i uzyskania świadectwa efektywności energetycznej. Na podstawie otrzymanego raportu możliwe jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych oraz przyspieszenie zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych. 

Co obejmuje audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przeprowadza się w celu dokonania oceny zapotrzebowania na energię budynku i jej aktualnego zużycia. Na podstawie badań, analiz i wykresów możliwe jest określenie możliwości i konkretnych środków służących do poprawienia efektywności energetycznej budynku i wszystkich zachodzących w nim procesów. W raporcie wyszczególnione są przeróżne przedsięwzięcia modernizacyjne, dzięki czemu przedsiębiorca może wybrać dla siebie te najbardziej optymalne, które przełożą się na realne oszczędności i zyski. Realizacja proponowanych w audycie usprawnień ma zagwarantować konkretne korzyści. Obejmuje on wszystkie urządzenia, instalacje i elementy związane ze zużyciem energii w budynku (przegrody zewnętrzne, okna, oświetlenie, dźwigi, źródła energii odnawialnej, instalacje ciepłej wody użytkowej, układy odzysku ciepła opadowego, niekonwencjonalne źródła energii i chłodu).  

Sporządzanie audytu energetycznego w praktyce 

Sporządzaniem audytu energetycznego zajmuje się audytor lub doradca energetyczny. Musi być to wykwalifikowana osoba z doświadczeniem, kompleksową wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi. Pierwszym krokiem jest sformułowanie celu audytu, następnie zbierane są dane o budynku. Kolejnym etapem jest analiza i ocena istniejącego stanu obiektu. Zadaniem audytora jest znalezienie i sformułowanie możliwych sposobów zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej. Po znalezieniu możliwości ulepszeń stanu istniejącego budynku, należy je ocenić i wybrać optymalne warianty. Po opracowaniu audytu, czyli uzyskaniu szczegółowego raportu zawierającego ocenę i zalecenia, jest on przekazywany zleceniodawcy. Więcej o energetyce można poczytać pod adresem: https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/oferta/audyt-efektywnosci-energetycznej

źródło: http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1389,audyty-efektywnosci-energetycznej