Z czego się składa i co określa audyt energetyczny?

przez | 4 czerwca 2019

Skutecznym sposobem na zredukowanie zapotrzebowania na ciepło budynku jest wykonanie audytu energetycznego. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie danych dotyczących zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych r termomodernizacyjnych.

Audyt energetyczny a sposoby termomodernizacji – co powinien on określić?

audyt energetycznyZasady termomodernizacji budynków są ogólne, jednakże każdy z nich różni się pod wieloma względami – np. wymiarami, kształtem, lokalizacją czy rodzajem zastosowanych materiałów. Ponadto w wyniku eksploatacji i upływu czasu pojawiają się różnego typu defekty w postaci odprysków, spękań czy chociażby zawilgocenia. Konieczne jest więc określenie dla konkretnego budynku tego, na jakie sposoby termomodernizacji się zdecydować i ocenić ich rzeczywistą opłacalność. Celem audytu energetycznego jest określenie stanu technicznego budynku i kosztów energii. Wskazuje on na niezbędne zmiany i wskazuje, co wymaga modernizacji, aby możliwe było poprawienie stanu budynku i osiągnięcie wymiernych korzyści w postaci zmniejszonych kosztów eksploatacji. Audyt energetyczny z https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2019/audyt-energetyczny powinien określić, jakie zastosować rozwiązania techniczne, określić koszty modernizacji i wskazać na spodziewane efekty. Zadaniem audytora jest również określenie tego, jak sfinansować przewidziane przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Powinien on wskazać, ile inwestor będzie musiał wydać własnych środków, z jakich rodzajów pomocy finansowej może skorzystać i jak się o nie ubiegać.

W skrócie: celem audytu energetycznego jest wskazanie na konkretne, najbardziej optymalne przedsięwzięcia wraz z oceną ich opłacalności. Pozwala on na uniknięcie inwestycji w nieopłacalną modernizację któregoś z elementów budynku. Jest też niezbędny, jeśli ktoś planuje ubiegać się o dofinansowanie prac modernizacyjnych.

Co obejmuje audyt energetyczny?

Na audyt energetyczny składa się wiele elementów – tak naprawdę wszystkie instalacje, urządzenia i elementy w budynku zużywające energię. Nie chodzi tylko o instalacje grzewcze, wentylacyjne czy klimatyzacyjne, ale również o oświetlenie, okna i przegrody zewnętrzne w ścianach/dachach/stropodachach. Uwzględnia on również inne dostępne źródła odnawialne w postaci instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych czy instalacji do spalania biomasy.